For organisasjoner

I Spire kan brukeren velge hjertesak blant 120.000 idelle organisasjoner. Vi benytter oss av Frivillighetsregisteret i Brønnøysundregistrene, og følger kravene som stilles til frivillig virksomhet. Det betyr at organisasjonen trenger ikke ta kontakt med oss for å være med i Spire, det skjer automatisk så lenge man er registrert i Frivillighetsregisteret. Det er også mulig å støtte flere hjertesaker i Spire, da fordeles pengene som genereres likt mellom antall valgte hjertesaker.

Når det er samlet opp et bestemt beløp til organisasjonen i Spire, tar vi i Spire kontakt og gjennomfører utbetaling med informasjonen vi har tilgjengelig i Frivillighetsregisteret. Med andre ord: det dere må gjøre er å få de som heier på dere til å velge akkurat dere som hjertesak i Spire- resten fikser vi.

Markedsmateriell

Her er forslag til tekst, bilder og filmer som dere kan bruke fritt for å få flere til å velge dere som hjertesak i Spire.

Hent markedsmateriell