PERSONVERNERKLÆRING FOR SPIRE APP AS

1 innledning

Spire App AS (org. nr. 925 506 982) («Spire») er leverandør av en plattform for administrasjon og salg av støttemedlemskap («Støttemedlemskap») i frivillige organisasjoner og idrettslag («Organisasjonene»). Spires plattform gjør at Organisasjonene kan selge støttemedlemskap («Støttemedlemsskap») til sin organisasjon eller idrettslag. Personer som har kjøpt støttemedlemskap og registrert seg som brukere i Spire-plattformen eller Spire-appen omtales i denne personvernerklæringen som «Brukere». Støttemedlemskapet er knyttet til et fordelsprogram hvor Brukerne kan opparbeide seg bonus («Bonus») ved kjøp av støttemedlemskap og ved kjøp av varer og tjenester hos ulike tilbydere («Fordelspartnere»). Organisasjonene kan også tilby gratis produkter til Brukerne. Brukerne kan benytte opptjent bonus til kjøp av varer og tjenester hos valgt frivillig organisasjon eller idrettslag. Organisasjonene og Brukerne administrerer alt fra en tilknyttet app på telefonene sine eller via nettet.

Denne personvernerklæringen gir deg informasjon om hvordan Spire innhenter, behandler og utleverer dine personopplysninger som behandlingsansvarlig og for hvilket formål, samt hvilke rettigheter du har i denne sammenheng. Spire vil behandle personopplysninger i henhold til den til enhver tid gjeldende personvernlovgivningen.

Dersom du har spørsmål knyttet til Spires behandling av dine personopplysninger eller denne personvernerklæringen, kan du kontakte oss ved å benytte følgende kontaktinformasjon:

Kontaktperson: Eirik Waldeland Henningsen
Adresse: Vestre Svanholmen 4, 4313 Sandnes
E-post: support@spireapp.no

2 ROLLER I BEHANDLINGEN AV PERSONOPPLYSNINGER

2.1 Innledning

Den behandlingsansvarlige er den som bestemmer formålet med og midlene for behandlingen av personopplysninger. En databehandler er en som behandler personopplysninger på vegne av behandlingsansvarlig.

Spire ved daglig leder er behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger når Spire bestemmer formålet med behandlingen og hvilke midler som skal benyttes. Spire er behandlingsansvarlig for Organisasjonene når disse tar i bruk Spires plattform for behandling av personopplysninger om Brukere av Spire plattformen eller Spire-appen for det formål å selge og administrere støttemedlemskap i egen organisasjon.

Spire vil ikke være databehandler i sin behandling av personopplysninger fordi Spire selv bestemmer formålet med personopplysningene og henter ikke inn opplysninger på vegne av Organisasjonene som Spire ikke selv trenger.

Spire og Organisasjonene, enten dette er en virksomhetskunde, frivillig organisasjon eller idrettslag, er felles behandlingsansvarlige for behandling av personopplysninger. Forholdet mellom Spire og den behandlingsansvarlige Organisasjon er regulert gjennom en egen avtale om felles behandlingsansvar.

Spire har inngått en databehandler avtale med Fordelspartnerne via Storebox Aps, Org.nr (DK): 35406921.

2.2 Spire som behandlingsansvarlig

Spire behandler personopplysninger i forbindelse med salg, administrasjon, herunder fornyelse av Støttemedlemskap, samt opptjening og bruk Bonus.

Dette innebærer at Spire ved daglig leder er behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger om:

 • Brukere av Spire-appen
 • Personer som inviteres av Brukere til å laste ned Spire-appen
 • Personer som kontakter Spire, f. eks. ved å sende en henvendelse via vår nettside
 • Besøkende på Spires nettside
 • Kontaktpersoner hos kunder, leverandører og andre samarbeidspartnere
 • Påmeldte på Spires nyhetsbrev

3 PERSONOPPLYSNINGER SOM BEHANDLES, FORMÅL OG RETTSLIG GRUNNLAG

Som behandlingsansvarlig samler Spire inn personopplysningene om deg på ulike måter, som for eksempel når du registrerer deg som Bruker, når du kjøper Støttemedlemskap, når du kjøper varer eller tjenester fra Fordelspartnere eller våre Organisasjoner, fra din bruk av nettsiden vår eller via telefon/e-post eller annen kontakt. Dersom en Bruker inviterer deg til å bli støttemedlem eller å laste ned Spire-appen, mottar vi navnet ditt og e-postadressen din fra Brukeren.

Spire behandler personopplysninger for følgende formål og behandlingsgrunnlag:

For å levere Spire-appen eller nettside og administrere Brukerprofiler, herunder registrere deg som Bruker, tillate Brukere å oppdatere kontaktinformasjon, passord og innstillinger, og sende varsler i henhold til Brukerens innstillinger i Spire-appen. Vi kan også behandle personopplysninger for å yte brukerstøtte.

Spire behandler personopplysninger som navn, fødselsdato, adresse, brukernavn, telefonnummer, e-post, bankkontonummer, innstillinger i Spire-appen mv. Behandlingen vil omfatte bilder kun dersom du har lastet opp bilder i Spire-appen

Behandlingen skjer på grunnlag av at det er nødvendig å behandle dine personopplysninger for å oppfylle en avtale inngått med deg da du registrerte deg som Bruker.

 • For å sende deg invitasjoner fra en Bruker til å motta invitasjon til kjøp av Støttemedlemskap, hvor navnet og telefonnummeret ditt behandles. Behandlingen har grunnlag i en interesseavveining, hvor vår berettigede interesse er å gi Brukere mulighet til å invitere familiemedlemmer, venner eller andre til å registrere seg som Bruker og kjøpe Støttemedlemskap gjennom Spire-appen. Dersom du godtar invitasjonen ved å laste ned Spire-appen og registrere deg som Bruker, vil punktet over om Brukere også gjelde for deg.
 • For å registrere ditt kjøp hos en Fordelspartner for å gi deg Bonus-poeng, hvor vi behandler navn, bankkontonummeret ditt, beløp, dato og tidspunkt for kjøpet, og navnet på Fordelspartneren som du har handlet hos. For Fordelspartnere, enten de er fysiske utsalgssteder eller nettbasert, som tilbyr digitale kvitteringer vil vi behandle transaksjonen med produkter og kvitteringsnummer for å beregne bonus på enkeltvarer. Spires plattform beregner bonus på enkeltvarer. Organisasjonene vil få opplysning om din totale omsetning hos en Fordelspartner og hvilken Bonus du har opparbeidet deg. Organisasjonene vil ikke få opplysninger om enkeltvarer som du har handlet hos en Fordelspartner. Behandlingen skjer på grunnlag av at det er nødvendig å behandle dine personopplysninger for å oppfylle en avtale inngått med deg da du registrerte deg som Bruker.
 • For sikkerhetsformål, herunder for implementering eller vedlikehold av sikkerhetstiltak i Spire-appen eller oppklaring av sikkerhetsbrudd. I forbindelse med slike aktiviteter kan vi behandle personopplysninger om Brukere av Spire-appen. Behandlingen har grunnlag i en interesseavveining, hvor vår berettigede interesse er å sikre og ivareta et egnet sikkerhetsnivå for Spire-appen.
 • For å få informasjon om bruk av våre nettsider benytter vi informasjonskapsler (cookies) og din IP-adresse. Dette gjør vi for å telle antall besøkende, skille mellom ulike besøkende, huske tidligere besøk fra samme enhet, avdekke start og slutt på en sesjon, indikere hvor (på område- eller landsnivå) besøkende kommer fra og for å beskytte nettsidens sikkerhet. Behandlingen har grunnlag i en interesseavveining, hvor vår berettigede interesse er å innhente besøksstatistikk, samt å optimalisere og videreutvikle nettsiden. Du kan lese mer om vår bruk av cookies her. Se ellers punkt 7 under om Nettstatistikk.
 • Besvare henvendelser vi mottar, hvor vi behandler navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge av henvendelsen. Behandlingen har grunnlag i en interesseavveining, hvor vår berettigede interesse er å følge opp din henvendelse.
 • Sende ut nyhetsbrev via Spire-appen eller plattformen dersom du har samtykket til dette, hvor vi behandler ditt navn, telefonnummer og e-postadresse. Du kan administrere dine samtykker på din profilside.
 • For å gi deg tilbud (annonser) fra Fordelspartnere og Organisasjoner via tredjeparts nettsteder som du besøker dersom du har samtykket til det, hvor vi sammenstiller personopplysninger som din e-postadresse eller mobilnummer med tilsvarende identifikator hos det aktuelle mediet. Du kan administrere dine samtykker på din profilside. For slik kommunikasjon som beskrevet her, har Spire, Fordelspartnere og Medlemsorganisasjonen et felles behandlingsansvar, slik nærmere beskrevet i punkt 4.
 • For å kunne tilpasse Støttemedlemskapet til deg behandler vi personopplysninger som adresse, kjønn, alder og korttype, opplysninger om hvor du handler mest og din kjøpshistorikk. Du kan reservere deg mot slik tilpasning på din profilside.
 • Administrasjon av leverandør-, kunde- og andre samarbeidsforhold , hvor navn og kontaktinformasjon for våre kontaktpersoner hos leverandører, kunder og andre samarbeidspartnere behandles, i tillegg til personopplysninger som finnes i kontrakter, løpende korrespondanse, møtereferater mv. Behandlingen har grunnlag i en interesseavveining, hvor vår berettigede interesse er å administrere leverandør-, kunde- eller samarbeidsforholdet, herunder kommunisere med våre kontaktpersoner.
 • Overholdelse av lovpålagte krav og rettslige forpliktelser, for å overholde lovpålagte krav, som for eksempel krav i regnskapslovgivningen, og for å overholde andre pålegg fra offentlige myndigheter.
 • Ivaretakelse av Spires eller tredjeparters rettigheter, for å fastsette, gjøre gjeldende og forsvare rettskrav som vi mener å ha, eller er rettet mot oss fra kunder, leverandører, samarbeidspartnere, andre tredjeparter eller offentlige myndigheter.
 • I forbindelse med fusjon, aksjesalg eller overdragelse av hele eller deler av virksomheten, kan Spire behandle personopplysninger og utlevere personopplysninger til en mulig kjøper, for eksempel som ledd i en selskapsgjennomgang. Dette vil være basert på en interesseavveining, hvor vår berettigede interesse er å forberede og gjennomføre slike transaksjoner dersom vi anser det som hensiktsmessig for vår virksomhet. Spire vil aldri utlevere personopplysninger i slike tilfeller uten at det er inngått en konfidensialitetsavtale som sikrer konfidensialitet for og beskyttelse av dine personopplysninger, og vil i størst mulig grad anonymisere personopplysningene før utlevering.

4 SPIRE OG ORGANISASJONENE HAR ET FELLES BEHANDINGSANSVAR

Spire og Organisasjonene bestemmer sammen formålet for behandling av personopplysninger. Dette betyr at Spire og Organisasjonene vil ha et felles behandlingsansvar ved behandling av dine personopplysninger. Spire har inngått en egen avtale om felles behandlingsansvar med Organisasjonene.

I avtalen om felles behandlingsansvar skal Spire og Organisasjonen (i fellesskap «Partene») informere de Brukerne om behandlingen dine personopplysninger etter GDPR artikkel 13 og 14. Partene skal sørge for at slik informasjon også omfatter opplysninger om det felles behandlingsansvaret og det vesentlige innholdet i denne ordningen.

Begge Parter er ansvarlige for og skal samarbeide om å besvare og oppfylle forespørsler fra registrerte om utøvelse av rettigheter etter GDPR kapittel III, herunder rett til innsyn, retting, sletting mv.

Som hovedregel skal den Part som mottok forespørselen besvare denne og følge opp håndteringen av forespørselen. Dersom en Part mottar en forespørsel som i hovedsak relaterer seg til den annen Parts behandling av personopplysninger, skal forespørselen umiddelbart videresendes til den annen Part.

Partene skal bistå hverandre i oppfyllelsen av forespørsler fra de registrerte ved å gi den annen Part slik informasjon om egen behandling av personopplysninger som er nødvendig for at den annen Part skal kunne oppfylle forespørselen.

Partene skal ikke utlevere personopplysninger til tredjeparter med mindre dette er nødvendig for å oppfylle det fastsatte formålet eller er påkrevet etter gjeldende lov.

Spires avtale med din Organisasjon kan utleveres til deg dersom du ber om det.

5 ENDRING ELLER OPPHØR

Dersom Spires samarbeid med en Organisasjon eller Fordelspartner opphører, vil vi orientere om det i Spire-appen. Har du gitt samtykke til markedsføring fra Organisasjonen via SMS eller e-post, kan Organisasjonen, dersom dette ble informert om da du samtykket, få utlevert navn, e-post og telefonnummer for videre kommunikasjon.

6 MINDREÅRIGE

Aldersgrensen for Brukere er 15 år. Mindreårige som er fylt 15 år eller eldre, kan selv gi samtykke til bruk av personopplysninger. Denne personvernerklæring gjelder derfor også for deg som er fylt 15 år eller som er eldre. Du kan selv trekke samtykket ditt tilbake. Foresatte til mindreårige kan også trekke mindreåriges samtykke tilbake.

Mindreårige som er under 15 år kan ikke være Støttemedlem eller Bruker av Spire-appen eller Spire-plattformen. Vi behandler ikke bevisst personopplysninger til mindreårige under 15 år.

7 NETTSTATISTIKK

Vi benytter Google Analytics for å bedre forstå hvordan folk benytter tjenestene våre, bl.a. hvilke sider de går inn på, hva de klikker på, hvor de kommer fra og tekniske opplysninger om enheten de bruker. Vi har ikke selv mulighet for å identifisere individer i dette datagrunnlaget og vi påser at ikke URLer eller hendelser kan brukes for å identifisere brukere.

Behandlingen har grunnlag i en interesseavveining, hvor vår berettigede interesse er å forstå hvordan våre nettsider brukes og forbedre disse.

Vi har kort levetid på informasjonskapslene (se eget avsnitt), og de er avgrenset til det aktuelle webområdet. Informasjon om hendelser, klikk og lignende blir lagret i 14 måneder. Google er databehandler av disse opplysningene, som lagres i USA eller Europa og er omfattet av Privacy Shield avtalen.

Vi har inngått databehandleravtale med Google, og instruert Google avidentifisere alle IP-adresser før data lagres, ved å maskere siste del av adressen.

Du kan slå av slik sporing i din profil, ved å gå inn i Brukermeny og Innstillinger. Google tilbyr også et nettlesertillegg som blokkerer Analytics generelt: https://support.google.com/analytics/answer/181881

8 OPPBEVARING AV PERSONOPPLYSNINGER

Spire vil ikke lagre dine personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for å oppnå formålene personopplysningene ble samlet inn for. Dersom behandlingen beror på samtykke, vil behandlingen opphøre når du trekker ditt samtykke tilbake. Du kan på ethvert tidspunkt trekke samtykket tilbake.

Som hovedregel vil Spire slette personopplysninger om Brukere når Brukerprofilen slettes i Spire-appen.

For mottakere av invitasjon til å laste ned Spire-appen fra Brukere, vil Spire slette telefonnummeret ditt innen 365 med mindre du laster ned Spire-appen og registrerer deg som Bruker.

Personopplysningene vil likevel oppbevares så lenge det er nødvendig for at Spire kan oppfylle lovpålagte krav og rettslige forpliktelser, herunder krav til fortsatt lagring etter regnskapslovgivningen, samt i den grad det er nødvendig for å ivareta Spires rettigheter.

9 BESKYTTELSE AV PERSONOPPLYSNINGER

Spire tar ditt personvern på alvor, og har iverksatt tilstrekkelige sikkerhetstiltak for å beskytte dine personopplysninger mot brudd på personopplysningssikkerheten og uautorisert tilgang til og utlevering av personopplysninger.

10 UTLEVERING AV PERSONOPPLYSNINGER TIL TREDJEPARTER

Spire vil bare utlevere personopplysninger til tredjeparter dersom det er lovlig grunnlag for dette.

Spire kan bruke databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. Forholdet til slike databehandlere vil reguleres gjennom en databehandleravtale, som blant annet sikrer konfidensialitet og ivaretakelse av informasjonssikkerhet i alle ledd. Dine personopplysninger kan være gjenstand for behandling eller lagring utenfor EU/EØS. Spire vil i så fall sikre at dine personopplysninger er underlagt tilstrekkelige sikkerhetsgarantier, herunder gjennom bruk av EUs standardvilkår for slik overføring eller ved overføring til land som er forhåndsgodkjent av EU-kommisjonen. Ta kontakt med oss dersom du ønsker mer informasjon om dette.

Spire kan i noen tilfeller utlevere personopplysninger til offentlige myndigheter for å ivareta lovpålagte krav eller overholde myndighetspålegg, for eksempel for å overholde forpliktelser etter regnskaps- eller skattelovgivningen. Offentlige myndigheter vil være behandlingsansvarlig for personopplysningene vi utleverer i slike tilfeller.

11 LINKER TIL ANDRE NETTSTEDER OG SOSIALE MEDIER

Spires nettside kan inneholde linker til andre nettsider. Disse nettsidene har egne personvernerklæringer som beskriver hvordan personopplysninger samles inn og behandles. Dersom du oppgir personopplysninger til et slikt tredjepartsnettsted, vil behandlingen være underlagt dette nettstedets personvernerklæring. Spire tar ikke ansvar for slike tredjepartsnettsteder eller hvordan de behandler dine personopplysninger. Vi anbefaler derfor at du gjør deg kjent med personvernerklæring og brukervilkår for slike tredjepartsnettsteder når du besøker og bruker disse nettstedene.

12 DINE RETTIGHETER

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene Spire behandler om deg dersom vilkårene for dette er oppfylt. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og dataportabilitet (rett til å få utlevert eller overført personopplysninger i et egnet format), hvor vilkårene for dette er oppfylt. Dersom behandlingen er basert på ditt samtykke, kan du på ethvert tidspunkt trekke dette tilbake.

Dersom du ønsker å utøve dine rettigheter kan du ta kontakt med oss ved å benytte kontaktinformasjonen angitt ovenfor i punkt 1. Du har også mulighet til å rette dine kontaktopplysninger i Spire-appen hvis du har registrert deg som Bruker.

Du har rett til å klage over vår behandling av dine personopplysninger til Datatilsynet. Vi oppfordrer deg til å ta opp eventuelle innsigelser mot Spires behandling av personopplysninger med oss først.

13 ENDRINGER I PERSONVERNERKLÆRINGEN

Den til enhver tid gjeldende personvernerklæringen vil være tilgjengelig på vår nettside. Ved endringer i Spires behandling av personopplysninger, vil denne personvernerklæringen oppdateres på nettsiden.

Dersom vi gjør endringer i behandlingen av personopplysninger som krever ditt samtykke, vil vi innhente ditt samtykke før vi iverksetter slik endret behandling.

Sist oppdatert: 09. November 2021